• Homewood Residence

  • The Mann Residence

  • The Watkins Residence

  • The Stewart Residence

  • The Vaughn Residence

  • The Cohn Residence

  • The Ware Residence

  • The Unkenholz Residence